ИМР-1 Объект 616а / IMR-1 Object 616a

1:72, Ogurets project